Context

Scopul proiectului DicSHOEnary constă în asigurarea limbajului tehnic necesar pentru consolidarea comunicării la nivel internațioal în cadrul industriei de încălțăminte și pentru încurajarea unor colaborări precum și sprijinirea noilor manageri pasionați de acest sector în conformitate cu așteptările celor mai actuale și necesare competențe lingvistice și a nevoilor de formare.

Încălțămintea Europeană

În ultimii ani, sectorul european de producție a încălțămintei a trecut printr-o serie de schimbări în sensul că necesită o expertiză specializată și noi competențe adaptate la cerințele specifice ale companiei în ceea ce privește noile modele de afaceri, tehnologiile inovative, designul și stilul, problemele de mediu etc. În plus, pentru a rămâne competitive, întreprinderile trebuie să fie capabile să se adapteze la schimbări.

Cea mai recentă evaluare actualizată a nevoilor de competențe în industria europeană a încălțămintei, realizată de Consiliul European pentru Competențe Sectoriale pentru industria textilă, a îmbrăcămintei, a pielăriei și a încălțămintei (TCLF) elaborată în 2014, a identificat diverși factori determinanți ai ocupării forței de muncă și a competențelor care influențează și formează sectorul TCLF, inclusiv ramura încălțămintei, cum ar fi: reglementarea și conducerea pe mai multe niveluri, schimbările demografice și ale populației, schimbările de mediu, economia și globalizarea, schimbările tehnologice, schimbarea valorilor și a identităților, cererile consumatorilor.

Raportul TCLF 2014 relevă că “până în 2025 se vor oferi de cinci ori mai multe locuri de muncă pentru angajații cu înaltă calificare decât pentru angajații cu un nivel scăzut de calificare”. În acest context, cerințele de calificare necesare pentru a activa în industria europeană a încălțămintei trebuie redefinite pentru ca piața forței de muncă să fie revigorată cu specialiști calificați care să ofere întregul lor potențial industriei.

Rezultate Propuse

Rezultatele propuse în cadrul proiectului vor contribui la creșterea competențelor lingvistice și a educației profesionale a producătorilor de încălțăminte, a cercetătorilor, a distribuitorilor, a proiectanților de încălțăminte, precum și a studenților și profesorilor. Pe termen lung, proiectul va contribui la posibilitatea și la creșterea capacității de angajare a spacialiștilor din domeniul încălțămintei.

Ghidul lingvistic, care include un dicționar explicativ multilingv, va contribui la îmbunătățirea calității comunicării în timpul activităților comerciale internaționale, iar prin utilizarea dicționarului multilingv, grupurile țintă pot depăși barierele lingvistice și pot evita neînțelegerile nedorite care rezultă din necunoașterea termenilor specifici din alte limbi. Ghidul lingvistic multimedia permite, de asemenea, actualizarea și îmbogățirea periodică a unor noi expresii, tendințe sau schimbări lingvistice ulterioare.