Υπόβραθρο

To DicSHOEnary στοχεύει να παρέχει την τεχνική γλωσσική υποδομή που είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της διεθνούς επικοινωνίας της βιομηχανίας υποδημάτων και για τη δημιουργία νέων συνεργατών και την υποστήριξη των σημερινών και ενθουσιωδών διευθυντών του κλάδου σύμφωνα με τις προσδοκίες των πιο σύγχρονων και απαραίτητων γλωσσικών δεξιοτήτων και αναγκών εκπαίδευσης.

Ευρωπαϊκά υποδήματα

Τα τελευταία χρόνια, ο ευρωπαϊκός τομέας υποδημάτων αλλάζει με τον τρόπο που απαιτεί πιο εξειδικευμένη τεχνογνωσία και νέες δεξιότητες κατάλληλες για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εταιρείας για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας τεχνολογίες, σχεδιασμό και στυλ, θέματα περιβάλλοντος κ.λπ. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις αλλαγές.

Η πιο πρόσφατη ενημερωμένη αξιολόγηση των αναγκών για δεξιότητες στην ευρωπαϊκή βιομηχανία υποδημάτων, που διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Τομεακό Συμβούλιο Δεξιοτήτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και υποδημάτων (TCLF) το 2014, έχει εντοπίσει διάφορους παράγοντες απασχόλησης και δεξιοτήτων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον τομέα του TCLF , συμπεριλαμβανομένου και του υποτομέα των υποδημάτων, όπως: ρύθμιση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δημογραφική και πληθυσμιακή αλλαγή, περιβαλλοντική αλλαγή, οικονομία και παγκοσμιοποίηση, τεχνολογική αλλαγή, αλλαγή αξιών και ταυτοτήτων, ζήτηση των καταναλωτών.

Η έκθεση TCLF 2014 αποκαλύπτει ότι «πέντε φορές περισσότερες θέσεις εργασίας πρόκειται να ανοίξουν για υπαλλήλους υψηλής ειδίκευσης από ό,τι για εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα έως το 2025». Στο πλαίσιο αυτό, οι απαραίτητες απαιτήσεις προσόντων για την εργασία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία υποδημάτων πρέπει να επανακαθοριστούν, προκειμένου να αναζωογονηθεί η αγορά εργασίας με ειδικευμένους επαγγελματίες που θα προσφέρουν όλες τις δυνατότητές τους στον κλάδο.

Προτεινόμενα Αποτελέσματα

Τα προτεινόμενα αποτελέσματα του έργου θα βοηθήσουν στην αύξηση των γλωσσικών ικανοτήτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εμπόρων λιανικής υποδημάτων, των ερευνητών, των διανομέων, των σχεδιαστών ποδιών καθώς και των μαθητών και των δασκάλων. Το έργο θα συμβάλει στην ευελιξία και την αυξημένη απασχολησιμότητα των επαγγελματιών στην αλυσίδα υποδημάτων μακροπρόθεσμα.

Ο γλωσσικός οδηγός που περιλαμβάνει ένα πολύγλωσσο επεξηγηματικό λεξικό θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της αμοιβαίας διαπραγμάτευσης και, χρησιμοποιώντας το πολύγλωσσο λεξικό, οι ομάδες-στόχοι μπορούν να ξεπεράσουν τα γλωσσικά εμπόδια και να αποφύγουν αχρείαστες παρεξηγήσεις που προκύπτουν από μη εξοικείωση με τοπικούς συγκεκριμένους όρους. Ο multimedia οδηγός γλώσσας επιτρέπει επίσης την τακτική πραγματοποίηση και τον εμπλουτισμό νέων εκφράσεων, τάσεων ή περαιτέρω γλωσσικών μεταλλάξεων.