Αποτελέσματα

Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, το DicSHOEnary Project θα παράγει ένα σύνολο 2 πνευματικών αποτελεσμάτων που υλοποιούν τους στόχους του έργου, που θα υποστηρίζονται από δραστηριότητες διαχείρισης και ένα σχέδιο εκμετάλλευσης που θα διασφαλίζει τη διάδοση των αποτελεσμάτων του ακόμη και μετά το τέλος του έργου.

Οδηγός γλώσσας σε 10 γλώσσες

Αυτό το αποτέλεσμα θα συνθέσει έναν γλωσσικό οδηγό με μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του λεξιλογίου των υποδημάτων σε 10 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Τουρκικά, Τσέχικα, Ρουμανικά, Πολωνικά, Σλοβενικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά). Αυτό θα περιλαμβάνει επεξήγηση που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, την τεχνολογία, τα υλικά, το λιανικό εμπόριο, το σχεδιασμό, την έρευνα, τη διδασκαλία και το εμπόριο. Αυτό το αποτέλεσμα θα χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο για τον μελλοντικό πολύγλωσσο οδηγό ως το κύριο αποτέλεσμα αυτού του έργου.

Το κύριο καθήκον αυτού του προϊόντος είναι να δημιουργήσει τις επαγγελματικές επεξηγήσεις του εγκεκριμένου συνόλου 3000 όρων του Οδηγού Γλωσσών στα Αγγλικά και στις γλώσσες συνεργατών. Οι κατάλληλοι όροι θα μπορούσαν να συνοδεύονται από εικόνες, εικόνες, σχέδια, σχήματα, διαθέσιμα βίντεο και συνδέσμους σε ιστότοπους.

I01

I02

Διαδραστική διαδικτυακή πύλη

Η διαδικτυακή πύλη είναι η πλατφόρμα επικοινωνίας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και για τη διάθεση του πολυγλωσσικού οδηγού, η πλατφόρμα θα εκτελεί πλήρως προετοιμασμένο λεξικό πολυμέσων (όροι + επεξήγηση σε 10 γλώσσες). Η ηλεκτρονική έκδοση του επεξηγηματικού γλωσσικού οδηγού θα επικεντρωθεί κυρίως στην ομάδα-στόχο μας, η οποία έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και τους μεταφραστές Ιστού για πρόσβαση σε επαγγελματικές ξένες γλώσσες.

Το Ηλεκτρονικό λεξικό θα προσφέρει στους χρήστες διαφορετικές επιλογές υλικού πηγής, διαδρομές αναζήτησης και επίπεδο λεπτομέρειας για να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη, όπως κείμενο σε ομιλία, εξελιγμένες επιλογές αναζήτησης για λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες και δυνατότητες εξωτερικής σύνδεσης λεξικού που μαζί με τη δυνατότητα αποθήκευσης θα επιτρέψει τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας βάσης δεδομένων και θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα.

DicSHOEnary

Το DicSHOEnary στοχεύει να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό ατόμων εντός και εκτός της εταιρικής σχέσης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές δραστηριότητες και κανάλια επικοινωνίας, προωθώντας το έργο και τα αποτελέσματά του μεταξύ ευρωπαϊκών εμπλεκόμενων ή/και ενδιαφερόμενων οργανισμών και, σε εθνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, προωθώντας τα αποτελέσματα του έργου μεταξύ των οργανισμών-στόχων και των τελικών χρηστών.