yield


Description

Referring to leather, the amount of leather in ounces or square feet obtained from 100 pounds of raw stock weighted in at the time of purchase.

výtěžek


Popis

U usní se jedná o množství usní v uncích nebo čtverečních stopách získané ze 100 liber surové kůže navážené v okamžiku nákupu.

απόδοση


Περιγραφή

Αναφερόμενοι στο δέρμα, την ποσότητα δέρματος σε ουγγιές ή τετραγωνικά πόδια που λαμβάνεται από 100 λίβρες ακατέργαστων αποθεμάτων που ζυγίζονται κατά τη στιγμή της αγοράς.

prodotto


Descrizione

Riferendosi al cuoio, la quantità di cuoio in once o piedi quadrati ottenuta da 100 libbre di materiale grezzo pesato al momento dell'acquisto.

dawać


Opis

W odniesieniu do skóry, ilość skóry w uncjach lub stopach kwadratowych uzyskana ze 100 funtów surowca ważona w momencie zakupu.

rendimento


Descrição

Referente ao couro, a quantidade de couro em onças ou em pés quadrados obtida a partir de 100 libras de stock bruto ponderado no momento da compra.

randament


Descriere

Referitor la piele, cantitatea de piele, exprimată în unități sau în metri pătrați, obținută din 100 de kilograme de piele brută, cântărită în momentul achiziției.

izkoristek, donos


Opis

Referring to leather, the amount of leather in ounces or square feet obtained from 100 pounds of raw stock weighted in at the time of purchase.

rendimiento


Descripción

Referido al cuero, la cantidad de cuero en onzas o pies cuadrados obtenida de 100 libras de materia prima pesada en el momento de la compra.

ürün


Açıklama

deriye bakarak, ağırlık olarak işlenen deriden yüzey olarak elde edilen deri miktarı