working


Description

functioning or able to function/ the action of doing something useful

zpracování


Popis

fungující nebo schopný fungovat/ činnost, při níž se dělá něco užitečného

δουλεύοντας


Περιγραφή

λειτουργικός ή ικανός να λειτουργήσει/ η δράση του να κάνεις κάτι χρήσιμο

lavorazione


Descrizione

funzionare o essere in grado di funzionare/ l'azione di fare qualcosa di utile

pracujący


Opis

funkcjonowanie lub zdolność do funkcjonowania/działanie polegające na robieniu czegoś pożytecznego

trabalho


Descrição

funcionando ou capaz de funcionar/ a ação de fazer algo útil

muncă / activitate


Descriere

Care funcționează sau poate funcționa/ acțiunea de a face ceva util.

delati


Opis

functioning or able to function/ the action of doing something useful

operativo


Descripción

En funcionamiento o capaz de funcionar/ la acción de hacer algo útil

çalışma şekli (i̇şçilik)


Açıklama

İşlevsel/yararlı bir şey yapma eylemi