weight


Description

a body's relative mass or the quantity of matter contained by it

hmotnost


Popis

relativní hmotnost tělesa nebo množství hmoty v něm obsažené.

βάρος


Περιγραφή

η σχετική μάζα ενός σώματος ή η ποσότητα της ύλης που περιέχει

peso


Descrizione

La massa relativa di un corpo o la quantità di materia in esso contenuta

ciężar


Opis

względna masa ciała lub ilość zawartej w nim materii

peso


Descrição

a massa relativa de um corpo ou a quantidade de matéria contida por ele

greutate


Descriere

Masă relativă a unui corp sau cantitatea de materie conținută de acesta

teža


Opis

a body's relative mass or the quantity of matter contained by it

peso


Descripción

Masa relativa de un cuerpo o cantidad de materia que contiene.

ağırlık


Açıklama

Bir cismin kütlesi veya içerdiği madde miktarı