weft


Description

The yarn woven across the width of the fabric through the lengthwise warp yarn

útek


Popis

The yarn woven across the width of the fabric through the lengthwise warp yarn

υφάδι


Περιγραφή

Το νήμα υφαίνεται σε όλο το πλάτος του υφάσματος μέσω του κατά μήκος νήματος στημονιού

trama


Descrizione

Il filo che costituisce la parte trasversale del tessuto.

wątek


Opis

Przędza tkana w poprzek tkaniny przez wzdłużną przędzę osnowową

trama


Descrição

O fio tecido através da largura do tecido através do fio de urdidura longitudinal.

bătătură


Descriere

The yarn woven across the width of the fabric through the lengthwise warp yarn

votek


Opis

The yarn woven across the width of the fabric through the lengthwise warp yarn

trama


Descripción

El hilo entretejido a lo ancho del tejido a través del hilo longitudinal de urdimbre

atkı, örgü


Açıklama

The yarn woven across the width of the fabric through the lengthwise warp yarn