water ressistant


Description

a material, product, or surface that is designed to resist the penetration of water to a certain degree, but it is not completely impervious to water. Water-resistant items can withstand exposure to light moisture, rain, or brief contact with water without becoming easily damaged or allowing water to seep through immediately.

vodovzdornost


Popis

Materiál, výrobek nebo povrch, který je navržen tak, aby do určité míry odolával pronikání vody, ale není pro ni zcela nepropustný. Voděodolné předměty vydrží působení lehké vlhkosti, deště nebo krátkého kontaktu s vodou, aniž by se snadno poškodily nebo aniž by voda okamžitě pronikla dovnitř.

υδατοαπωθητικό


Περιγραφή

a material, product, or surface that is designed to resist the penetration of water to a certain degree, but it is not completely impervious to water. Water-resistant items can withstand exposure to light moisture, rain, or brief contact with water without becoming easily damaged or allowing water to seep through immediately.

resistenza all'acqua


Descrizione

a material, product, or surface that is designed to resist the penetration of water to a certain degree, but it is not completely impervious to water. Water-resistant items can withstand exposure to light moisture, rain, or brief contact with water without becoming easily damaged or allowing water to seep through immediately.

wodoodporny


Opis

a material, product, or surface that is designed to resist the penetration of water to a certain degree, but it is not completely impervious to water. Water-resistant items can withstand exposure to light moisture, rain, or brief contact with water without becoming easily damaged or allowing water to seep through immediately.

resistente à agua


Descrição

a material, product, or surface that is designed to resist the penetration of water to a certain degree, but it is not completely impervious to water. Water-resistant items can withstand exposure to light moisture, rain, or brief contact with water without becoming easily damaged or allowing water to seep through immediately.

rezistent la apă


Descriere

a material, product, or surface that is designed to resist the penetration of water to a certain degree, but it is not completely impervious to water. Water-resistant items can withstand exposure to light moisture, rain, or brief contact with water without becoming easily damaged or allowing water to seep through immediately.

vodoodporno


Opis

a material, product, or surface that is designed to resist the penetration of water to a certain degree, but it is not completely impervious to water. Water-resistant items can withstand exposure to light moisture, rain, or brief contact with water without becoming easily damaged or allowing water to seep through immediately.

resistente al agua


Descripción

Material o superficie que ha sido tratado o diseñado para resistir la penetración o absorción de agua. Una sustancia o tejido hidrófugo hace que el agua se acumule y se deslice en lugar de empapar el material.

suya dayanıklılık


Açıklama

Suyun nüfuzuna belirli bir dereceye kadar direnecek şekilde tasarlanmış ancak tamamen su geçirmez olmayan bir malzeme, ürün veya yüzey. Suya dayanıklı ürünler, hafif neme, yağmura veya suyla kısa süreli temasa, kolayca zarar görmeden veya suyun hemen sızmasına izin vermeden dayanabilir.