wastes


Description

Waste (or wastes) are unwanted or unusable materials. Waste is any substance discarded after primary use, or is worthless, defective and of no use

nadměrné, odpady, odřezky


Popis

Odpad (nebo odpady) jsou nechtěné nebo nepoužitelné materiály. Odpad je jakákoli látka, která byla vyřazena po primárním použití nebo je bezcenná, vadná a nepoužitelná.

φύρα δέρματος


Περιγραφή

Waste (or wastes) are unwanted or unusable materials. Waste is any substance discarded after primary use, or is worthless, defective and of no use

scarti


Descrizione

Waste (or wastes) are unwanted or unusable materials. Waste is any substance discarded after primary use, or is worthless, defective and of no use

odpady; odpadki; straty


Opis

czynność prania np. odzieży

desperdício


Descrição

a ação de lavar ou lavar roupas

deşeuri / rebuturi


Descriere

Acțiunea de a spăla

odpadki


Opis

Waste (or wastes) are unwanted or unusable materials. Waste is any substance discarded after primary use, or is worthless, defective and of no use

residuos


Descripción

Acción de lavar ropa.

çöp, atık


Açıklama

Atıklar (veya atıklar) istenmeyen veya kullanılamayan malzemelerdir. Atık, ilk kullanımdan sonra atılan veya değersiz, kusurlu ve faydasız olan her türlü maddedir.