vacuum drying


Description

The process of vacuum drying consists of removing the moisture contained in a substance using vacuum. Vacuum drying normally takes place in an enclosed vessel.

vakuové vysoušení


Popis

Proces vakuového sušení spočívá v odstranění vlhkosti obsažené v látce pomocí vakua. Vakuové sušení obvykle probíhá v uzavřené nádobě.

ξήρανση υπό κενό


Περιγραφή

Η διαδικασία ξήρανσης υπό κενό συνίσταται στην αφαίρεση της υγρασίας που περιέχεται σε μια ουσία χρησιμοποιώντας κενό. Η ξήρανση υπό κενό πραγματοποιείται συνήθως σε ένα κλειστό δοχείο.

essiccazione sotto vuoto


Descrizione

Il processo di essiccazione sottovuoto consiste nel rimuovere l'umidità contenuta in una sostanza utilizzando il vuoto. L'essiccazione sottovuoto avviene normalmente in un recipiente chiuso.

suszenie próżniowe


Opis

Proces suszenia próżniowego polega na usunięciu wilgoci zawartej w substancji za pomocą próżni. Suszenie próżniowe zwykle odbywa się w zamkniętym naczyniu.

secagem por vácuo


Descrição

O processo de secagem por vácuo consiste em remover a humidade contida numa substância utilizando o vácuo. A secagem por vácuo tem normalmente lugar num recipiente fechado.

uscare


Descriere

Procesul de uscare în vid constă în eliminarea umidității conținute într-o substanță cu ajutorul vidului. Uscarea în vid are loc, în mod normal, într-un recipient închis.

vakuumsko sušenje


Opis

The process of vacuum drying consists of removing the moisture contained in a substance using vacuum. Vacuum drying normally takes place in an enclosed vessel.

secado al vacío


Descripción

El proceso de secado al vacío consiste en eliminar la humedad contenida en una sustancia utilizando el vacío. El secado al vacío se realiza normalmente en un recipiente cerrado.

vakumla kurulama


Açıklama

Vakumla kurutma işlemi, bir maddenin içerdiği nemin vakum kullanılarak uzaklaştırılmasından oluşur. Vakumla kurutma normalde kapalı bir kapta gerçekleşir.