thickness


Description

A measure of the distance between two surfaces of an object, usually the smallest of three dimensions (length, width, and thickness).

tloušťka


Popis

Míra vzdálenosti mezi dvěma povrchy objektu, obvykle nejmenší ze tří rozměrů (délka, šířka a tloušťka).

πάχος


Περιγραφή

Ένα μέτρο της απόστασης μεταξύ δύο επιφανειών ενός αντικειμένου, συνήθως η μικρότερη από τις τρεις διαστάσεις (μήκος, πλάτος και πάχος).

sottigliezza


Descrizione

Una misura della distanza tra due superfici di un oggetto, solitamente la più piccola delle tre dimensioni (lunghezza, larghezza e spessore).

grubość


Opis

Miara odległości między dwiema powierzchniami obiektu, zwykle najmniejsza z trzech wymiarów (długość, szerokość i grubość).

grossura


Descrição

Uma medida da distância entre duas superfícies de um objeto, geralmente a menor das três dimensões (comprimento, largura e espessura).

grosime


Descriere

O măsură a distanței dintre două suprafețe ale unui obiect, de obicei cea mai mică dintre cele trei dimensiuni (lungime, lățime și grosime).

debelina


Opis

A measure of the distance between two surfaces of an object, usually the smallest of three dimensions (length, width, and thickness).

espesor


Descripción

Medida de la distancia entre dos superficies de un objeto, generalmente la más pequeña de las tres dimensiones (longitud, anchura y espesor).

kalınlık


Açıklama

(cisimlerde) uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyut, bir cismin başlıca boyutlarının en küçüğü.