seam


Description

join between the edges of two materials especially where the materials have been stitched together

šev


Popis

spoj mezi okraji dvou materiálů, zejména v případě kdy byly materiály sešity

ράβω


Περιγραφή

Ένωση μεταξύ των άκρων δύο υλικών ειδικά όπου τα υλικά έχουν συρραφεί μεταξύ τους

cucitura/ saldatura


Descrizione

Unione dei bordi di due materiali soprattutto dove i materiali sono stati cuciti insieme

zszyć


Opis

lączenie między krawędziami dwóch materiałów

costura


Descrição

unir as arestas de dois materiais especialmente onde os materiais foram costurados

a coase


Descriere

Îmbinare între marginile a două materiale în special unde materialele au fost cusute împreună

šivati


Opis

join between the edges of two materials especially where the materials have been stitched together

costura


Descripción

Unión de los bordes de dos materiales que se han cosido juntos.

dikmek


Açıklama

Dikiş, bir dikiş iğnesi ve ipliği ile yapılan dikişleri kullanarak nesneleri tutturma veya bağlama işidir