resistant


Description

Offering resistance to something or someone (for ex. waterresistant)

odolný, pevný, stálý


Popis

odolnost vůči něčemu nebo někomu (např. voděodolnost)

ανθεκτικός


Περιγραφή

Προσφέρει αντίσταση σε κάτι ή σε κάποιον (π.χ. αδιάβροχο)

resistenza


Descrizione

Offrire resistenza a qualcosa o a qualcuno (per esempio, resistente all'acqua)

wytrzymały; odporny


Opis

Oferowanie odporności na coś lub kogoś (np. odporny na wodę)

resistente


Descrição

Oferecer resistência a algo ou alguém (por exemplo, resistente à água)

rezistent / durabil / ferm


Descriere

Prezintă rezistență la ceva sau la cineva (de ex. rezistent la apă)

odporen


Opis

Offering resistance to something or someone (for ex. waterresistant)

resistente


Descripción

Que ofrece resistencia a algo o a alguien (por ejemplo, resistente al agua)

dayanıklı


Açıklama

Bir şeye veya birine direnç göstermek (örneğin, suya dayanıklı)