regulation


Description

A rule or directive made and maintained by an authority.

předpis, regulace


Popis

Pravidlo nebo směrnice vydané a vyžadované nějakým příslušným orgánem.

ρύθμιση


Περιγραφή

Κανόνας ή οδηγία που συντάχθηκε και διατηρείται από μια αρχή.

regolamento


Descrizione

Un ruolo o una direttiva fatta e gestita da un'autorità.

rozporządzenie


Opis

Reguła lub dyrektywa sporządzona i utrzymywana przez organ.

regulação


Descrição

regra ou diretiva feita e mantida por uma autoridade.

regulament /normă


Descriere

O regulă sau o directivă elaborată și menținută de o autoritate.

nastavitev


Opis

A rule or directive made and maintained by an authority.

reglamento


Descripción

Norma o directiva elaborada y mantenida por una autoridad.

kontrol, düzenleme


Açıklama

Bir otorite tarafından yapılan ve sürdürülen bir kural veya yönerge.