quota


Description

The part with which the individual contributes to a whole

kvóta, dané množství


Popis

Část, kterou jednotlivec přispívá k celku.

ποσόστωση


Περιγραφή

Το μέρος με το οποίο το άτομο συνεισφέρει σε ένα σύνολο

quota


Descrizione

La parte con la quale il singolo concorre a formare un insieme

część; udział; norma


Opis

Część, za pomocą której jednostka wnosi wkład w całość

quota


Descrição

A parte com a qual o indivíduo contribui para um todo

cotă / normă de lucru


Descriere

Partea cu care individul contribuie la un întreg

količina, delež


Opis

The part with which the individual contributes to a whole

cuota


Descripción

Parte con la que el individuo contribuye a un todo

koşul


Açıklama

Bireyin bir bütüne katkıda bulunduğu kısım