quality


Description

The standard of something as measured against other things of a similar kind; the degree of excellence of something

jakost, kvalita


Popis

Standard něčeho ve srovnání s jinými věcmi podobného druhu; stupeň dokonalosti něčeho.

ποιότητα


Περιγραφή

Το πρότυπο κάτι που μετριέται με άλλα πράγματα παρόμοιου είδους. ο βαθμός αριστείας κάτι

qualità


Descrizione

Lo standard di qualcosa misurato rispetto ad altri oggetti simili; il grado di eccellenza di qualcosa.

jakość; własność; cecha


Opis

Standard czegoś mierzony w stosunku do innych rzeczy podobnego rodzaju; stopień doskonałości czegoś

qualidade


Descrição

O padrão de algo medido em relação a outras coisas de tipo semelhante; o grau de excelência de algo

calitate / caracteristică


Descriere

Standardul unui lucru în comparație cu alte lucruri de același fel; gradul de excelență a unui lucru.

kakovost


Opis

The standard of something as measured against other things of a similar kind; the degree of excellence of something

calidad


Descripción

El estándar de algo medido en comparación con otras cosas similares; el grado de excelencia de algo.

kalite


Açıklama

Benzer türden diğer şeylere karşı ölçülen bir şeyin standardı; bir şeyin mükemmellik derecesi