precision


Description

refinement in a measurement, calculation, or specification, especially as represented by the number of digits given.

přesnost, preciznost


Popis

zpřesnění měření, výpočtu nebo specifikace,

ακρίβεια


Περιγραφή

βελτίωση σε μια μέτρηση, έναν υπολογισμό ή μια προδιαγραφή, ειδικά όπως αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό των ψηφίων που δίνονται.

precisione


Descrizione

perfezionamento in una misura, in un calcolo o in una specifica, come rappresentato dal numero di cifre indicate.

precyzja; dokładność; staranność


Opis

udoskonalenie pomiaru, obliczenia lub specyfikacji, zwłaszcza reprezentowane przez liczbę podanych cyfr.

precisão


Descrição

refinamento numa medição, cálculo ou especificação, especialmente conforme representado pelo número de dígitos fornecidos.

exactitate / precizie


Descriere

Perfecționare a unei măsurători, a unui calcul sau a unei specificații, reprezentată în special prin numărul de cifre indicate.

natančnost


Opis

refinement in a measurement, calculation, or specification, especially as represented by the number of digits given.

precisión


Descripción

Refinamiento en una medida, cálculo o especificación, especialmente representado por el número de dígitos dados.

hassasiyet


Açıklama

Özellikle verilen basamak sayısı ile temsil edildiği gibi, bir ölçüm, hesaplama veya spesifikasyonda iyileştirme.