point


Description

The point of the pantograph which produces the cut by rising and dropping in a quick succession along the required profile through the underlying material, by cutting edges placed beneath it.

bod, bodec, hrot


Popis

Hrot pantografu, který vytváří řez rychlým stoupáním a klesáním podél požadovaného profilu skrz podkladový materiál pomocí řezných hran umístěných pod ním.

σημείο


Περιγραφή

Το σημείο του παντογράφου που δημιουργεί την τομή ανεβάζοντας και πέφτοντας σε γρήγορη διαδοχή κατά μήκος του απαιτούμενου προφίλ μέσω του υποκείμενου υλικού, με κοπτικές ακμές που τοποθετούνται από κάτω.

punzone del pantografo


Descrizione

Il punto del pantografo che produce il taglio salendo e scendendo in rapida successione lungo il profilo richiesto attraverso il materiale sottostante, grazie ai bordi di taglio posti sotto di esso.

punkt; ostrze igły


Opis

Punkt pantografu, który wykonuje cięcie poprzez szybkie wznoszenie się i opadanie wzdłuż wymaganego profilu przez leżący pod spodem materiał za pomocą krawędzi tnących umieszczonych pod nim.

punção do pantógrafo


Descrição

Ponto do pantógrafo que produz o corte subindo e descendo em rápida sucessão ao longo do perfil necessário através do material subjacente, por arestas de corte colocadas abaixo dele.

punct / caracteristică / moment / vârf


Descriere

Punct al pantografului care produce tăietura prin ridicarea și coborârea într-o succesiune rapidă de-a lungul profilului cerut prin materialul de bază, prin tăierea marginilor plasate sub el.

točka - konica


Opis

The point of the pantograph which produces the cut by rising and dropping in a quick succession along the required profile through the underlying material, by cutting edges placed beneath it.

punzón del pantógrafo


Descripción

El punzón del pantógrafo produce el corte subiendo y bajando en una rápida sucesión a lo largo del perfil requerido a través del material subyacente, por los bordes de corte colocados debajo de él.

pont


Açıklama

Pantografın, altına yerleştirilen kesici kenarlar ile alttaki malzeme boyunca gerekli profil boyunca hızlı bir şekilde yükselip alçalarak kesimi oluşturan noktası.