permeability


Description

the ability of a substance to allow gases or liquids to go through it

propustnost, prodyšnost


Popis

schopnost látky propouštět páry nebo kapaliny.

διαπερατότητα, αναπνοή


Περιγραφή

η ικανότητα μιας ουσίας να επιτρέπει σε αέρια ή υγρά να περάσουν από αυτήν

permeabilità


Descrizione

La capacità di una sostanza di consentire il passaggio di gas o liquidi

przepuszczalność; przenikliwość


Opis

zdolność substancji do przepuszczania gazów lub cieczy

permeabilidade


Descrição

a capacidade de uma substância permitir a passagem de gases ou líquidos

capacitate de absorbţie


Descriere

Capacitatea unei substanțe de a permite trecerea prin ea a gazelor sau a lichidelor

propustnost


Opis

Sposobnost snovi, da nekaj prepušča skozi svojo strukturo (npr zrak, vlago, vodo...)

permeabilidad


Descripción

La capacidad de una sustancia para permitir el paso de gases o líquidos.

geçirgen


Açıklama

bir maddenin gazların veya sıvıların içinden geçmesine izin verme yeteneği