peen


Description

The end of a hammer head opposite the striking face, often rounded or wedge-shaped

obuvnické kladívko


Popis

Konec hlavy kladiva proti úderové ploše, často zaoblený nebo klínovitý.

πένα σφυριού


Περιγραφή

Το άκρο μιας κεφαλής σφυριού απέναντι από το εντυπωσιακό πρόσωπο, συχνά στρογγυλεμένο ή σφηνοειδές

penna (del martello)


Descrizione

La fine della testa del martello opposta alla parte che colpisce, spesso rotonda o cuneiforme.

rąb


Opis

koniec młotka przeciwny do obucha, często zaokrąglony

pena do martelo


Descrição

A extremidade de uma cabeça de martelo oposta à face de impacto, geralmente arredondada ou em forma de cunha

parte ascuțită a capului unui ciocan


Descriere

Capătul unui cap de ciocan opus părții de lovire, adesea rotunjit sau în formă de pană.

kljun kladiva


Opis

Konec glave kladiva nasproti udarnega dela , pogosto zaobljen ali klinast.

peña del martillo


Descripción

Extremo de la cabeza de un martillo opuesto a la cara de golpeo, a menudo redondeado o en forma de cuña.

çekicin sivri ucu


Açıklama

Çekicin çakan yüzün karşısındaki diğer ucu, genellikle yuvarlak veya kama şeklindedir.