pattern area


Description

The actual area covered by all the sectional patterns of an upper when placed together as close as possible

plošná býměra vzoru


Popis

Skutečná plocha, kterou pokrývají všechny výsečové vzory svršku, jsou-li umístěny co nejblíže k sobě.

πραγματική περιοσή στάμπου


Περιγραφή

Η πραγματική περιοχή που καλύπτεται από όλα τα μοτίβα τομής ενός επάνω μέρους όταν τοποθετούνται μαζί όσο πιο κοντά γίνεται

area del modello


Descrizione

L'area effettiva coperta da tutti i modelli sezionali di una tomaia, se accostati il più possibile tra loro.

obszar wzoru


Opis

Rzeczywisty obszar pokryty wszystkimi wzorami przekroju cholewki, gdy są one umieszczone tak blisko siebie, jak to możliwe

área do molde


Descrição

área real coberta por todos os padrões seccionais de uma parte superior quando colocados juntos o mais próximo possível

suprafața reperelui


Descriere

Suprafața reală acoperită de toate modelele secționale ale unei fețe, atunci când sunt așezate cât mai aproape una de cealaltă.

vzorčna soba


Opis

The actual area covered by all the sectional patterns of an upper when placed together as close as possible

superficie del patrón, emplazamiento


Descripción

El área real cubierta por todos los patrones de las piezas del corte cuando se colocan lo más juntas posible

ıstampa alanı


Açıklama

ıstampaların bir model için kapladığı alan hesabı