over and toe lasting machine


Description

Pulling the uppers is performed at special machines with pincers and plates. The pincers (odd numbers: 3, 5, 7, 9) have to tension the uppers up to a certain value of the stretching effort (0.7-0.8daN/ mm2) which can be adjusted according to the material’s deformability, and the plates have the role of pressing the lasting allowance onto the insole for gluing.

napínací stroj špic (stran)


Popis

Stahování svršků se provádí na speciálních strojích s kleštěmi a deskami. Kleště (lichá čísla: 3, 5, 7, 9) mají za úkol napínat svršky až do určité hodnoty roztahovací síly (0,7-0,8daN/mm2), kterou lze nastavit podle deformovatelnosti materiálu, a desky mají za úkol přitlačit trvanlivý přídavek na stélku k lepení.

μηχανή μονταρίσματος


Περιγραφή

Το τράβηγμα του φοντιού γίνεται σε ειδικά μηχανήματα με τσιμπίδες και πιάτα. Οι τσιμπίδες (μονοί αριθμοί: 3, 5, 7, 9) πρέπει να τεντώσουν το επάνω μέρος μέχρι μια ορισμένη τιμή της προσπάθειας τάνυσης (0,7-0,8 daN/mm2), η οποία μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την παραμορφωσιμότητα του υλικού, και οι πλάκες έχουν ο ρόλος του να πιέζεις το επίδομα διαρκείας στην εσωτερική σόλα για κόλληση

montafianchi


Descrizione

Il montaggio delle tomaie viene effettuato con macchine speciali dotate di pinze e piastre. Le pinze (numeri dispari: 3, 5, 7, 9) devono tendere le tomaie fino a un certo valore dello sforzo di stiramento (0,7-0,8daN/ mm2), che può essere regolato in base alla deformabilità del materiale, mentre le piastre hanno il compito di premere il margine di montaggio sul sottopiede per l'incollaggio.

ćwiekarka czubków i boków


Opis

Ściąganie cholewek odbywa się na specjalnych maszynach z obcęgami i płytkami. Zaciski (nieparzyste: 3, 5, 7, 9) mają za zadanie naprężenie cholewki do określonej wartości siły rozciągającej (0,7-0,8 daN/mm2), którą można regulować w zależności od odkształcalności materiału, a płytki mają rola dociśnięcia trwałego naddatku na wkładkę w celu sklejenia.

over and toe lasting machine


Descrição

A tração dos cortes é realizada em máquinas especiais com pinças e placas. As pinças (números ímpares: 3, 5, 7, 9) devem tensionar os cortes até um determinado valor do esforço de alongamento (0,7-0,8daN/mm2) que pode ser ajustado de acordo com a deformabilidade do material, e as placas possuem a função de pressionar a sobra de montagem na palmilha para colagem.

mașină pentru formarea (tragerea) vârfului


Descriere

Tragerea fețelor la vîrf se realizează la mașini speciale cu clești și plăci. Cleștele (numere impare: 3, 5, 7, 9) trebuie să tragă fețele până la o anumită valoare a efortului de întindere (0,7-0,8daN/ mm2), care poate fi ajustată în funcție de deformabilitatea materialului, iar plăcile au rolul de a presa rezerva pe talpă pentru lipire.

stroja za navlačenje konic


Opis

Pulling the uppers is performed at special machines with pincers and plates. The pincers (odd numbers: 3, 5, 7, 9) have to tension the uppers up to a certain value of the stretching effort (0.7-0.8daN/ mm2) which can be adjusted according to the material’s deformability, and the plates have the role of pressing the lasting allowance onto the insole for gluing.

máquina de centrar y montar puntas


Descripción

El centrado del corte se realiza en máquinas especiales con tenazas y placas. Las tenazas (números impares: 3, 5, 7, 9) tienen que tensar el corte hasta un determinado valor del esfuerzo de estiramiento (0,7-0,8daN/ mm2) que puede ajustarse en función de la deformabilidad del material, y las placas tienen la función de presionar el margen de montado sobre la palmilla para pegarla.

burun-yan monte makinesi


Açıklama

Üstlerini çekmek, Pincers ve tabaklar. Parçacıların (tek sayılar: 3, 5, 7, 9), malzemenin deformasyonuna göre ayarlanabilen germe çabasının belirli bir değerine (0.7-0.8dan/ mm2) gerilemeleri gerekir ve plakalar Kalıcı ödeneği yapıştırma için iç tabana basmanın rolü.