outside waist


Description

the side of the foot not covered by shoes or cut in that region

vnější linie konkávnosti


Popis

Strana chodidla, která není kryta botou nebo je v této oblasti vykrojená.

εξωτερική καμάρα


Περιγραφή

η πλευρά του ποδιού που δεν καλύπτεται από παπούτσια ή δεν είναι κομμένη σε αυτήν την περιοχή

cava esterna


Descrizione

La parte del piede non coperta dalla scarpe o tagliata in quella regione

brzeg zewnętrzny śródstopia


Opis

strona stopy nie zakryta butami ani nie przecięta w tym obszarze

linha de concavidade externa


Descrição

O lado do não coberto pelo sapato ou cortado nessa região

zonă mediană (de mijloc) exterioară


Descriere

Partea laterală a piciorului care nu este acoperită de pantofi sau tăiată în acea regiune

zunanji vzgibni del


Opis

the side of the foot not covered by shoes or cut in that region

línea de concavidad externa


Descripción

El lado del pie que no está cubierto por el calzado o que está cortado en esa región.

dış kamara


Açıklama

ayağın ayakkabı ile örtülmemiş veya o bölgede kesilmemiş tarafı