oil tannage


Description

olejové činění


Popis

σαμουά


Περιγραφή

concia all'olio


Descrizione

garbowanie olejowe


Opis

curtimento de óleo


Descrição

tăbacire cu ulei


Descriere

strojenje z oljnimi strojili


Opis

curtición al aceite


Descripción

yağlı tabaklama


Açıklama