oblique?? trimming lining


Description

Cutting the lining at an angle less than 90 degrees.

ořezávání podšívek zešikma


Popis

Řezání podšívky pod úhlem menším než 90 stupňů.

λοξό ψαλίδισμα φόδρας


Περιγραφή

Κόψιμο της επένδυσης σε γωνία μικρότερη από 90 μοίρες.

fodera con rifinitura obliqua


Descrizione

Tagliare la fodera con un angolo inferiore a 90 gradi.

trimming lining obcinanie podszewki


Opis

Obcinanie nadmiaru podszewki

forro de corte obliquo


Descrição

Cortar o forro em um ângulo inferior a 90 graus.

căptușeală oblic tăiată


Descriere

Tăierea căptușelii la un unghi mai mic de 90 de grade.

oblique?? trimming lining


Opis

Cutting the lining at an angle less than 90 degrees.

forro de corte oblicuo


Descripción

Corte del forro en un ángulo inferior a 90 grados.

astar kırpma, ara işi


Açıklama

saya dikimi sonrası astar fazlalıklarının kesilmesi işlemidir.