number


Description

a unit or its symbol that forms part of a system of counting and calculating, and that represents an amount or position in a series

číslo, počet


Popis

jednotka nebo její symbol, který je součástí systému počítání a kalkulace a který představuje množství nebo pozici v řadě.

αριθμός


Περιγραφή

μια μονάδα ή το σύμβολο της που αποτελεί μέρος ενός συστήματος μέτρησης και υπολογισμού και που αντιπροσωπεύει ένα ποσό ή μια θέση σε μια σειρά

numero


Descrizione

Un'unità o il suo simbolo che forma parte di un sistema di calcolo, e che rappresenta una quantità o la posizione in una serie.

numer


Opis

jednostka lub jej symbol, który stanowi część systemu liczenia i obliczania i reprezentuje kwotę lub pozycję w szeregu

numero


Descrição

unidade ou símbolo que faz parte de um sistema de contagem e cálculo, e que representa uma quantidade ou posição numa série

număr


Descriere

o unitate sau simbolul acesteia care face parte dintr-un sistem de numărare și de calcul și care reprezintă o sumă sau o poziție într-o serie

številka


Opis

a unit or its symbol that forms part of a system of counting and calculating, and that represents an amount or position in a series

número


Descripción

Unidad o su símbolo que forma parte de un sistema de conteo y cálculo, y que representa una cantidad o posición en una serie

numara


Açıklama

bir sayma ve hesaplama sisteminin bir parçasını oluşturan ve bir dizideki bir miktarı veya konumu temsil eden bir birim veya sembolü