needle system


Description

Having straight or arc-shaped needles with an ax depending on where the needle will be used.

systém jehel


Popis

Rovné nebo zahnuté jehly , podle toho, kde bude jehla použita. Jehly se vyrábějí pro různé šicí stroje s použitím označení "systém jehel". Ten vychází ze specifikací jehly potřebných k tomu, aby odpovídala specifikacím šicího stroje/příslušenství pro vytvoření švu. Každý kód systému je tedy založen na specifikacích dané jehly; délka čepele, tloušťka dříku, typ očka, velikost očka atd.

σύστημα βελόνας


Περιγραφή

Έχοντας ίσιες ή τοξοειδείς βελόνες με τσεκούρι ανάλογα με το πού θα χρησιμοποιηθεί η βελόνα.

sistema ad ago


Descrizione

Aghi dritti o ad arco con un'ascia a seconda di dove verrà utilizzato l'ago.

system igieł


Opis

Posiadanie prostych lub łukowatych igieł z siekierą w zależności od tego, gdzie igła będzie używana.

sistema de agulhas


Descrição

Tendo agulhas retas ou em forma de arco com um machado, dependendo de onde a agulha será usada.

sistem de ace


Descriere

Având ace drepte sau în formă de arc de cerc în funcție de locul în care va fi folosit acul

sistem igel


Opis

Having straight or arc-shaped needles with an ax depending on where the needle will be used.

sistema de agujas


Descripción

Agujas rectas o en forma de arco con un eje en función de dónde se vaya a utilizar la aguja.

i̇ğnenin değişik şekilleri


Açıklama

İğnenin kullanılacağı yere göre baltalı düz veya yay şeklinde iğneler olması