navicular bone


Description

One of the seven tarsal bones, situated at the top of the long inner arch and an important structural element of the arch

člunková (kost)


Popis

jeden z nejdůležitějších svalů dolní končetiny, který podpírá chodidlo; skládá se z dvojhlavého svalu stehenního a jednokloubového svalu podkolenního obsluhujícího oba klouby, které se spojují v Achillovu šlachu; ve vztahu k chodidlu je plantárním flexorem a supinátorem, při chůzi přitlačuje chodidlo k zemi, stabilizuje hlezenní kloub; v každodenním životě se běžně stahuje a zkracuje, což je zdrojem řady funkčních patologií v rámci chodidla, celé končetiny a dalších částí pohybového aparátu.

σκαφοειδές οστό


Περιγραφή

άρθρωση. Αυτή η παράσταση δίνει μια ματιά που πλησιάζει το πραγματικό σχήμα του ποδιού».

osso navicolare


Descrizione

Una delle sette ossa tarsali, situata nella parte superiore del lungo arco interno e importante elemento strutturale dell'arco.

kość łódkowata


Opis

Jedna z siedmiu kości stępu, znajdująca się na szczycie długiego łuku wewnętrznego i ważny element konstrukcyjny łuku

osso navicular


Descrição

Um dos sete ossos do tarso, situado no topo do longo arco interno e um importante elemento estrutural do arco

navicular ( os)


Descriere

Unul dintre cele șapte oase tarsale, situat în partea superioară a arcului interior lung și un element structural important al arcului

čolniček


Opis

One of the seven tarsal bones, situated at the top of the long inner arch and an important structural element of the arch

hueso navicular o escafoides


Descripción

Uno de los siete huesos del tarso, situado en la parte superior del arco interno largo y un elemento estructural importante del arco

sandal kemiği


Açıklama

topuğun hemen üzerinde ayağın iç kesiminde yer alan kıkırdak parçası ya da ekstra kemiktir.