moist-heat setting


Description

An operation consisting in submitting for a short time in upper already assembled on the last to a hot , dump currente so as to permanently fix its shape avoiding it to be easily deformed when worn.

ustalování vlhkem a teplem


Popis

Operace spočívající v krátkodobém vystavení již smontovaného svršku horkému proudu, aby se trvale zafixoval jeho tvar a nedošlo k jeho snadné deformaci při nošení.

υγρασία θερμότητα-ρύθμιση


Περιγραφή

Μια λειτουργία που συνίσταται στην υποβολή για μικρό χρονικό διάστημα στο φόντι που έχει ήδη συναρμολογηθεί στο καλαπόδι σε ένα ζεστό ρεύμα απόρριψης έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί μόνιμα το σχήμα του, αποφεύγοντας να παραμορφώνεται εύκολα όταν φοριέται.

stabilizzazione termica


Descrizione

Operazione che consiste nel sottoporre una tomaia montata sulla forma per un breve periodo di tempo, all'azione di una corrente umida ad alta temperatura allo scopo di stabilizzarla ed evitare che possa essere facilmente deformata

stabilizacja parą wodną


Opis

Operacja polegająca na poddaniu przez krótki czas w cholewce już zmontowanej na kopycie gorącemu, zrzutowemu prądowi tak, aby trwale utrwalić jej kształt, unikając łatwej deformacji podczas noszenia

configuração de calor úmido


Descrição

Operação que consiste em submeter por um curto período de tempo a parte superior já montada na forma a uma corrente de descarga quente, de modo a fixar permanentemente a sua forma evitando que se deforme facilmente com o desgaste.

aparat de condiționare umido-termică


Descriere

Operație care constă în a supune pentru o perioadă scurtă de timp o piesă superioară deja asamblată la un curent fierbinte , de descărcare, pentru a-i fixa definitiv forma, evitând ca aceasta să se deformeze ușor atunci când este purtată.

obdelava z vlago in vročino


Opis

An operation consisting in submitting for a short time in upper already assembled on the last to a hot , dump currente so as to permanently fix its shape avoiding it to be easily deformed when worn.

conformación por calor-humedad


Descripción

Operación consistente en someter durante un breve periodo de tiempo el corte ya montado en la horma a una corriente caliente y de descarga, con el fin de fijar permanentemente su forma evitando que se deforme fácilmente cuando se lleve puesto.

sıcak hava tüneli


Açıklama

ön ve arka montası tamamlanmış sayayı, stabilize etmek ve kolayca deforme olmasını önlemek için kısa bir süre için yüksek sıcaklıkta nemli bir akımın etkisine maruz bırakmayı içeren operasyon