military boot


Description

special footwear that meets the requirements for military use; also design of fashion footwear that carries elements of military footwear

vojenská obuv


Popis

speciální obuv, která splňuje požadavky pro armádní využití; ale také design módní obuvi, která nese prvky té vojenské

στρατιωτική μπότα


Περιγραφή

ειδικά υποδήματα που πληρούν τις απαιτήσεις για στρατιωτική χρήση· επίσης σχεδιασμός υποδημάτων μόδας που φέρει στοιχεία στρατιωτικών υποδημάτων

stivale militare


Descrizione

Calzature speciali che soddisfano i requisiti per l'uso militare; anche design di calzature alla moda che trasportano elementi di calzature militari

obuwie militarne


Opis

obuwie specjalne spełniające wymagania do użytku wojskowego; również projektowanie obuwia modowego z elementami obuwia wojskowego

bota militar


Descrição

calçado especial que atenda aos requisitos para uso militar; também design de calçado da moda que contêm elementos de calçado militar

încălţăminte militară


Descriere

Încălțăminte specială care îndeplinește cerințele de utilizare militară; de asemenea, design de încălțăminte de modă care poartă elemente de încălțăminte militară

vojaška obutev


Opis

Obutev namenjena za vojaške namene

bota militar


Descripción

Calzado especial que cumple con los requisitos para uso militar; también diseño de calzado de moda que lleva elementos de calzado militar.

postal


Açıklama

çatışma veya eğitim sırasında askerler tarafından giyilmek üzere tasarlanmış askerî botlardır. Modern postallar, sağlam bir çevre için uygun kavrama, ayak bileği stabilitesi ve ayak koruma kombinasyonu sağlamak üzere tasarlanmıştır.