micro tacks


Description

Fasteners used to fasten the upper to each other during assembly

spojovací prvky používané k vzájemnému upevnění svršků při montáži


Popis

Tenké cvočky, které obuvníci používají k upevnění podrážek a dalších součástí obuvi. Obvykle jsou vyrobeny z oceli nebo mosazi a dodávají se v různých velikostech a tvarech. Hřebíky se obvykle používají v kombinaci s lepidly k jejich bezpečnému spojení. Mohou být aplikovány kladivem nebo elektrickým lepidlem, v závislosti na velikosti lepidla a materiálu, který má být upevněn.

καρφάκια


Περιγραφή

Οι συνδετήρες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση του επάνω μέρους μεταξύ τους κατά τη συναρμολόγηση

micro puntine


Descrizione

Elementi di fissaggio utilizzati per fissare le tomaie durante il montaggio

mikro pinezki


Opis

Łączniki służące do łączenia cholewki ze sobą podczas montażu

microplaquetas


Descrição

Fechos usados para prender a parte superior uns aos outros durante a montagem

scoabe micro


Descriere

Elemente de fixare utilizate pentru fixarea părții superioare una de cealaltă în timpul asamblării

micro tacks


Opis

Fasteners used to fasten the upper to each other during assembly

micro chinchetas


Descripción

Elementos de fijación utilizados para sujetar las piezas del corte entre sí durante el montado

ayakkabı raptiyesi


Açıklama

Sayanın monta esnasında biribirine tutturmak için kullanalıan raptiyeler