March Foot


Description

an insidious type of fracture of the three middle metatarsals caused by an excessive pounding on an already weakened flat foot

typ fraktury


Popis

zákeřný typ zlomeniny tří středních metatarsů způsobený nadměrným bušením do již oslabené ploché nohy.

March Foot


Περιγραφή

an insidious type of fracture of the three middle metatarsals caused by an excessive pounding on an already weakened flat foot

Piede di marzo


Descrizione

Un insidioso tipo di frattura dei tre metatarsali medi causata da un eccessivo martellamento su un piede piatto già indebolito

marcowa stopa???


Opis

an insidious type of fracture of the three middle metatarsals caused by an excessive pounding on an already weakened flat foot

March Foot


Descrição

an insidious type of fracture of the three middle metatarsals caused by an excessive pounding on an already weakened flat foot

Fractură în regiunea metatarsiană


Descriere

un tip de fractură insidioasă a celor trei metatarsieni mijloci cauzată de o bătaie excesivă pe un picior plat deja slăbit.

March Foot


Opis

an insidious type of fracture of the three middle metatarsals caused by an excessive pounding on an already weakened flat foot

Fractura por esfuerzo


Descripción

Tipo insidioso de fractura de los tres metatarsianos medios causada por una sobrecarga en un pie plano ya debilitado.

stres kırığı


Açıklama

Stres kırığı, tekrarlayan fiziksel aktivitelerin sonucunda kemiklerde görülen çatlaklara ve ufak çaplı kırıklara denir. Sağlıklı kemiklerde sürekli tekrarlanan yüksek enerjili hareketlerin sonucunda kemiklerin hareket yönünde en yüksek kuvvete maruz kalan bölgesinde çatlaklar şeklinde kendini gösterir


Related to


Uncategorized