making operations


Description

the process of performing routine activities in a specific field of work

operace ve spojovacím úseku


Popis

proces provádění rutinních činností v určité oblasti práce.

making operations


Περιγραφή

the process of performing routine activities in a specific field of work

operazioni di produzione


Descrizione

il processo di esecuzione di attività di routine in uno specifico ambito lavorativo

wykonywanie operacji


Opis

proces wykonywania rutynowych czynności w określonej dziedzinie pracy

fazer operações


Descrição

o processo de realização de atividades rotineiras num campo específico de trabalho

realizarea operațiilor


Descriere

Procesul de desfășurare a activităților de rutină într-un anumit domeniu de activitate

operacije izdelave


Opis

the process of performing routine activities in a specific field of work

operaciones de fabricación


Descripción

Proceso de realización de actividades rutinarias en un ámbito de trabajo específico.

i̇şlemlerin yapılması


Açıklama

belirli bir çalışma alanında rutin faaliyetleri gerçekleştirme süreci