loose lined vamping


Description

A method of upper sewing in which the complete outside (vamp and quarters) and complete lining (vamp lining and waurter linings) are made separately and then fitted together round the top line.

našívání nártů s volnou podšívkou


Popis

Způsob šití svršků, při kterém se kompletní vrchový komplet (nárt a zadní dílce) a kompletní podšívková sestava (podšívka nártu a podšívka zadních dílců) šijí odděleně a poté se spojí kolem horní linie.

χαλαρά γραμμή ψιδιού


Περιγραφή

Μια μέθοδος άνω ραφής στην οποία η πλήρης εξωτερική (ψίδι και τέταρτα) και η πλήρης επένδυση (ψίδι επένδυση και επένδυση waurter) γίνονται χωριστά και στη συνέχεια τοποθετούνται μαζί γύρω από την επάνω γραμμή.

cucitura con fodera libera


Descrizione

cucitura in cui il lato esterno ( la mascherina ed il gambino) e le relative fodere sono cucite separatamente e poi attaccate insieme nella parte superiore della fodera.

luźne łączenie przyszwy z obłożynami


Opis

Metoda szycia wierzchniego, w której kompletna strona zewnętrzna (przyszwa i obłożyna) oraz kompletna podszewka (podszewka przyszwy i obłożyny) są szyte osobno, a następnie łączone wokół linii górnej.

loose lined vamping


Descrição

Método de costura da parte superior em que o exterior completo (gáspea e traseiros) e forro completo (forro da gáspea e forro dos traseiros) são feitos separadamente e, em seguida, ajustados ao redor da linha superior.

căpută cu aripi prelungite


Descriere

O metodă de coasere a fețelor pantofilor, în care partea exterioară (tălpile și sferturile) și căptușeala completă (căptușeala căputei și carâmbilor) sunt realizate separat și apoi asamblate împreună în jurul liniei superioare.

viseča podloga


Opis

A method of upper sewing in which the complete outside (vamp and quarters) and complete lining (vamp lining and waurter linings) are made separately and then fitted together round the top line.

aparado con forro suelto


Descripción

Método de cosido del corte en el que el exterior completo (pala y trasera) y el forro completo (forro de la pala y forro trasero) se cosen por separado y luego se unen por la línea de hueco.

serbest astarlı dikiş


Açıklama

dış tarafın (yüz ve gambanın) ve ilgili astarların ayrı ayrı dikildiği ve ardından astarın tepesinde birbirine yapıştırıldığı dikiş şekli