leather parts marking


Description

Positioning on the leather parts marks that represent allowances, middle, sizes, inside, notches, and so on.

značení usňových dílců


Popis

Umístění značek na kožených dílech, které představují přídavky, střed, velikosti, vnitřek, zářezy atd.

σημάδεμα δερμάτινων κομματιών


Περιγραφή

Positioning on the leather parts marks that represent allowances, middle, sizes, inside, notches, and so on.

segnatura parti in pelle


Descrizione

Posizionare sulle parti in pelle i segni che rappresentano i margini, il centro, le dimensioni, l'interno, le tacche e così via.

znakowanie części skórzanych


Opis

Pozycjonowanie na częściach skórzanych oznacza, które reprezentują naddatki, środek, rozmiary, wnętrze, nacięcia i tak dalej

marcação de peças de couro


Descrição

Posicionamento nas peças de couro marcas que representam abas, meio, tamanhos, interior, entalhe

marcare/ însemnare a reperelor din piele


Descriere

Poziționarea pe piesele din piele a semnelor care reprezintă cote, mijloc, dimensiuni, interior, crestături și așa mai departe.

označevanje usnjenih sestavnih delov


Opis

Positioning on the leather parts marks that represent allowances, middle, sizes, inside, notches, and so on.

marcado de piezas de cuero


Descripción

Colocación en las piezas de cuero de marcas que representan los márgenes, las medias tallas, el interior, las muescas, etc.

markalama


Açıklama

Deri parçaları üzerine konumlandırma, ödenekleri, orta, boyutları, içeride, çentikleri vb.