lasting skive


Description

Removal of surplus material by cutting after the process of lasting

montážní náplň?


Popis

Odstranění přebytečného materiálu řezáním po procesu napínání obuvi

ρεφιλάρισμα μοντάρισματος


Περιγραφή

Απομάκρυνση του πλεονάζοντος υλικού με κοπή μετά τη διαδικασία μονταρίσματος

scarnitura per il montaggio


Descrizione

Rimozione di un materiale aggiuntivo con taglio dopo il processo di montaggio.

brzeg elementu ścieniony do ćwiekowania


Opis

Usuwanie nadmiaru materiału poprzez cięcie po procesie ćwiekowania

facear para montagem


Descrição

Retirar o material excedente do corte após o processo de montagem

scămoşare a rezervei de tragere după formarea spaţială


Descriere

Îndepărtarea surplusului de material prin tăiere după procesul de formarea spaţială

lasting skive


Opis

Removal of surplus material by cutting after the process of lasting

rebajado para el montado


Descripción

Eliminación del material sobrante mediante corte tras el proceso de montado

freze (monta sonrası)


Açıklama

monta işleminden sonra fazla malzemenin kesilerek uzaklaştırılması