lapped skive


Description

A type of shaving applied to the upper parts to be overlapped.

zkosení okrajů


Popis

Technika kosení se často používá při výrobě usňové obuvi, zejména tam, kde se dva nebo více kusů usní překrývají, například při výrobě svršku a vnitřku obuvi. Díky zkoseným okrajům se useň překrývá hladčeji a vytváří úhlednější a jemnější finální úpravu.

περιτυλιγμένη ρεφιλάρισμα


Περιγραφή

Ένας τύπος ξυρίσματος που εφαρμόζεται στα πάνω μέρη που πρέπει να επικαλύπτονται.

scarnitrice dei bordi


Descrizione

Un tipo di rasatura applicata alle parti superiori da sovrapporre.

brzeg ścieniony pod zakładkę


Opis

A type of shaving applied to the upper parts to be overlapped.

esqui com lapidação


Descrição

Um tipo de raspagem aplicada nas partes superiores a serem sobrepostas.

subțiere oblică pierdută


Descriere

Un tip subțiere aplicat pe părțile superioare care urmează să fie suprapuse.

pokrito tanjšanje


Opis

A type of shaving applied to the upper parts to be overlapped.

rebajado superpuesto


Descripción

Tipo de rebajado que se aplica a las piezas del corte que van a superponerse.

bindirme tıraşı


Açıklama

Üst üste bindirlecek saya parçalarına yapılan tıraş çeşididir.