lacquer hardening


Description

Process where lacquers harden simply through the evaporation of their liquid solvens into the air, varnishes harden through the oxidization process

vytvrzování laku


Popis

Proces, při kterém laky tvrdnou pouhým odpařováním jejich kapalných rozpouštědel do vzduchu, laky tvrdnou procesem oxidace.

σκληρυντικό βερνίκι


Περιγραφή

Διαδικασία όπου οι λάκες σκληραίνουν απλώς μέσω της εξάτμισης των υγρών διαλυτών τους στον αέρα, τα βερνίκια σκληραίνουν μέσω της διαδικασίας οξείδωσης

indurimento della vernice


Descrizione

Mentre le vernici si induriscono semplicemente attraverso l'evaporazione dei loro solventi liquidi nell'aria, attraverso il processo di ossidazione.

utwardzanie lakieru


Opis

Proces, w którym lakiery twardnieją po prostu przez odparowanie ich ciekłego rozpuszczalnika do powietrza, lakiery twardnieją w procesie utleniania

endurecimento da laca


Descrição

Processo onde as lacas endurecem simplesmente através da evaporação de solventes líquidos no ar, os vernizes endurecem através do processo de oxidação

lac de întărire


Descriere

Procedeu în care lacurile se întăresc prin simpla evaporare a solvenților lor lichizi în aer, în timp ce vopselele se întăresc prin procesul de oxidare.

sušenje laka


Opis

Process where lacquers harden simply through the evaporation of their liquid solvens into the air, varnishes harden through the oxidization process

endurecimiento de la laca


Descripción

Proceso en el que las lacas se endurecen simplemente por evaporación al aire de sus disolventes líquidos, mientras que los barnices se endurecen por oxidación.

vernik sertleşmesi


Açıklama

Lake'nin sıvı çözücülerinin havaya buharlaşmasıyla sertleştiği süreç, oksitleme işlemi boyunca vernikler sertleşir