knife blade


Description

The flat part of a tool or weapon that (usually) has a cutting edge.

čepel nože


Popis

Plochá část nástroje nebo zbraně, která má (obvykle) ostří.

λεπιδα μαχαίριου


Περιγραφή

Το επίπεδο μέρος ενός εργαλείου ή όπλου που (συνήθως) έχει κόψη.

lama di coltello


Descrizione

La parte piatta di un utensile o di un'arma che (di solito) ha un bordo tagliente.

ostrze noża


Opis

Płaska część narzędzia lub broni, która (zwykle) ma krawędź tnącą.

lâmina de faca


Descrição

parte plana de uma ferramenta ou arma que (geralmente) tem uma aresta de corte.

lamă /tăiș al cuţitului


Descriere

Partea plată a unui instrument sau a unei arme care are (de obicei) o muchie tăioasă.

rezilo noža


Opis

The flat part of a tool or weapon that (usually) has a cutting edge.

cuchilla


Descripción

Parte plana de una herramienta o arma que (normalmente) tiene un filo.

bıçak ağzı


Açıklama

Bıçak Ağzı