instep point


Description

antropometric point on the dorsal part of the foot corresponding to the area of cuneiform bones

bod nártu


Popis

antropometrický bod na hřbetní straně chodidla odpovídající oblasti klínových kostí.

σημείο καλτσάτας


Περιγραφή

ανθρωπομετρικό σημείο στο ραχιαίο τμήμα του ποδιού που αντιστοιχεί στην περιοχή των σφηνοειδών οστών

punto del collo del piede


Descrizione

antropometric point on the dorsal part of the foot corresponding to the area of cuneiform bones

podbicia


Opis

punkt atropometryczny znajdujący się na grzbietowej części stopy odpowiadającym umiejscowieniu kości klinowatych

peito do pé


Descrição

antropometric point on the dorsal part of the foot corresponding to the area of cuneiform bones

punctul de rist


Descriere

antropometric point on the dorsal part of the foot corresponding to the area of cuneiform bones

nartna točka


Opis

antropometric point on the dorsal part of the foot corresponding to the area of cuneiform bones

punto del empeine


Descripción

Punto antropométrico en la parte dorsal del pie correspondiente a la zona de los huesos cuneiformes

adım noktası


Açıklama

antropometric point on the dorsal part of the foot corresponding to the area of cuneiform bones