inside forme


Description

It is the name of the stamp of the mold inner form during pattern cutting removal..

vnitřní kopie kopyta


Popis

Vnitřní tvar formy po odstranění řezného vzoru.

μέσα βάση


Περιγραφή

Είναι το όνομα της σφραγίδας της εσωτερικής φόρμας του καλουπιού κατά την αφαίρεση κοπής σχεδίου.

forma interna


Descrizione

È il nome del timbro della forma interna dello stampo durante la rimozione del modello.

forma wewnętrzna


Opis

Jest to nazwa stempla formy wewnętrznej formy podczas usuwania wykroju.

padrão interno plano


Descrição

É o nome da estampa da forma interna do molde durante a retirada do molde.

desfășurată a suprafeței dorsale interioare a calapodului


Descriere

Este numele ștampilei de ștanțare a formei interioare a matriței în timpul îndepărtării modelului de tăiere.

notranja oblika


Opis

It is the name of the stamp of the mold inner form during pattern cutting removal..

patrón plano interior


Descripción

Forma interior del molde tras la eliminación del patrón de corte.

i̇ç profil


Açıklama

Istampa çıkarma esnasında kalıp iç formunun ıstampasının ismidir.