indentating test


Description

tests used in mechanical engineering to determine the hardness of a material to deformation.

zkouška ořezu?


Popis

Zkoušky používané ke stanovení tvrdosti materiálu při deformaci.

indentating test


Περιγραφή

δοκιμές που χρησιμοποιούνται στη μηχανολογία για τον προσδιορισμό της σκληρότητας ενός υλικού σε παραμόρφωση.

test sulla durezza di indentazione


Descrizione

test utilizzati in ingegneria meccanica per determinare la durezza di un materiale alla deformazione.

test wcięcia


Opis

testy stosowane w inżynierii mechanicznej do określania twardości materiału na odkształcenia.

teste á deformação


Descrição

testes utilizados na engenharia mecânica para determinar a dureza de um material à deformação.

încercare de încadrare


Descriere

Teste utilizate în ingineria mecanică pentru a determina duritatea unui material la deformare

indentating test


Opis

tests used in mechanical engineering to determine the hardness of a material to deformation.

ensayo de indentación


Descripción

Ensayo utilizado en ingeniería mecánica para determinar la dureza de un material a la deformación.

girinti testi


Açıklama

Bir malzemenin deformasyona karşı sertliğini belirlemek için makine mühendisliğinde kullanılan testler.