indent cut


Description

A cut or notch in the margin of anything, or a recess like a notch.

zářez


Popis

Řez nebo zářez na okraji čehokoli nebo prohlubeň, jako je zářez.

κοπή μεταλλικών και σύνθετων υλικών με συμβατικές μεθόδους και με lase


Περιγραφή

Ένα κόψιμο ή μια εγκοπή στο περιθώριο οτιδήποτε, ή μια εσοχή σαν εγκοπή.

taglietto per incastro


Descrizione

Un taglio o intaglio sul margine di qualcosa, o un piccolo incavo come una tacca.

nacięcie


Opis

Nacięcie lub wycięcie na brzegu różnych materiałów, często w miejscu zawijania cholewki.

entalhe


Descrição

Um corte ou entalhe na margem de qualquer coisa, ou um recesso como um entalhe.

tăietură înclinată


Descriere

Tăietură sau crestătură în marginea unui obiect sau o adâncitură ca o crestătură.

zareza za vstavitev okrasa ali sestave


Opis

A cut or notch in the margin of anything, or a recess like a notch.

entalladura


Descripción

Corte o muesca en el margen de cualquier cosa, o hueco en forma de muesca.

i̇çten kesim


Açıklama

Herhangi bir şeyin kenarındaki bir kesik veya çentik veya çentik gibi bir girinti.