identification mark


Description

any sign or other indication that serves to identify something

číslování (svršků)


Popis

jakýkoli znak nebo jiné označení, které slouží k identifikaci věci.

identification mark


Περιγραφή

οποιοδήποτε σημάδι ή άλλη ένδειξη που χρησιμεύει για να προσδιορίσει κάτι

segno identificativo


Descrizione

Segno o altra indicazione che serve per identificare qualcosa

znak identyfikacyjny


Opis

znak służący do identyfikacji elementów lub całego obuwia

marca de identificação


Descrição

qualquer sinal ou outra indicação que sirva para identificar algo

marcă de identificare


Descriere

Orice semn sau altă indicație care servește la identificarea unui lucru

identification mark


Opis

any sign or other indication that serves to identify something

marca de identificación


Descripción

Cualquier signo u otra indicación que sirva para identificar algo.

tanımlama işareti


Açıklama

bir şeyi tanımlamaya hizmet eden herhangi bir işaret veya başka bir gösterge