hydrometer meter


Description

device for measuring some characteristics of a liquid, such as its density (weight per unit volume) or specific gravity (weight per unit volume compared with water).

hustoměr


Popis

zařízení pro měření některých vlastností kapaliny, jako je její hustota (hmotnost na jednotku objemu) nebo specifická hmotnost (hmotnost na jednotku objemu ve srovnání s vodou).

hydrometer meter


Περιγραφή

device for measuring some characteristics of a liquid, such as its density (weight per unit volume) or specific gravity (weight per unit volume compared with water).

contatore d'idrometro


Descrizione

dispositivo per la misurazione di alcune caratteristiche di un liquido, come la densità (peso per unità di volume) o il peso specifico (peso per unità di volume rispetto all'acqua).

grubościomierz


Opis

urządzenie do pomiaru grubości

hidrômetro medidor


Descrição

dispositivo para medir algumas características de um líquido, como sua densidade (peso por unidade de volume) ou gravidade específica (peso por unidade de volume em comparação com a água).

hidrometru


Descriere

Dispozitiv de măsurare a unor caracteristici ale unui lichid, cum ar fi densitatea (greutatea pe unitatea de volum) sau densitatea specifică (greutatea pe unitatea de volum în comparație cu apa).

hydrometer meter


Opis

device for measuring some characteristics of a liquid, such as its density (weight per unit volume) or specific gravity (weight per unit volume compared with water).

hidrómetro


Descripción

Dispositivo para medir algunas características de un líquido, como su densidad (peso por unidad de volumen) o su gravedad específica (peso por unidad de volumen en comparación con el agua).

hidrometre metre


Açıklama

yoğunluk (birim hacim başına ağırlık) veya özgül ağırlık (suya göre birim hacim başına ağırlık) gibi bir sıvının belirli özelliklerini ölçmek için cihaz.