helix


Description

an object having a three-dimensional shape like that of a wire wound uniformly in a single layer around a cylinder or cone, as in a corkscrew or spiral staircase.

šroubovice


Popis

předmět s trojrozměrným tvarem, jako je drát rovnoměrně navinutý v jedné vrstvě kolem válce nebo kužele, jako je vývrtka nebo točité schodiště.

helix


Περιγραφή

an object having a three-dimensional shape like that of a wire wound uniformly in a single layer around a cylinder or cone, as in a corkscrew or spiral staircase.

spirale


Descrizione

un oggetto dalla forma tridimensionale come quella di un filo avvolto uniformemente in un singolo strato attorno a un cilindro o a un cono, come in un cavatappi o in una scala a chiocciola.

spirala


Opis

przedmiot mający trójwymiarowy kształt, podobny do drutu nawiniętego równomiernie w jednej warstwie wokół cylindra lub stożka, jak w korkociągu lub spiralnych schodach.

hélice


Descrição

um objeto com uma forma tridimensional como a de um fio enrolado uniformemente em uma única camada em torno de um cilindro ou cone, como em um saca-rolhas ou escada em espiral.

spirală


Descriere

Un obiect cu o formă tridimensională asemănătoare cu cea a unei sârme înfășurate uniform într-un singur strat în jurul unui cilindru sau al unui con, ca în cazul unui tirbușon sau al unei scări în spirală.

helix


Opis

an object having a three-dimensional shape like that of a wire wound uniformly in a single layer around a cylinder or cone, as in a corkscrew or spiral staircase.

hélice


Descripción

Objeto que tiene una forma tridimensional como la de un cable enrollado de manera uniforme en una sola capa alrededor de un cilindro o cono, como un sacacorchos o una escalera de caracol.

sarmal


Açıklama

bir tirbuşon veya döner merdivende olduğu gibi, bir silindir veya koninin etrafına tek bir katman halinde tekdüze bir şekilde sarılmış bir iplik gibi üç boyutlu bir şekle sahip bir nesne.