heel trimming


Description

Removin the surplus material around the heel edge and to shape it

frézování podpatků


Popis

Odstranění přebytečného materiálu kolem okraje podpatku a jeho vytvarování.

ψαλίδισμα μπουγέτας


Περιγραφή

Αφαίρεση του πλεονάζοντος υλικού γύρω από την μπουγέτα τοου φοντιού

taglio del tacco


Descrizione

Rimuovere il materiale in eccesso attorno al bordo del tallone e modellarlo

frezowanie obcasów


Opis

Usunięcie nadmiaru materiału wokół krawędzi obcasa i wymodelowanie go

aparar calcanheira


Descrição

Remover o material excedente à volta do calcanhar e moldá-lo

îndepărtatrea surplusului de material de pe marginea tocului


Descriere

Îndepărtarea surplusului de material din jurul marginii tocului și modelarea acestuia

obdelava pete


Opis

Removin the surplus material around the heel edge and to shape it

desvirado del tacón


Descripción

Retirada del exceso de material alrededor del borde del tacón y moldeado.

topuk kırpma


Açıklama

Ökçe kenarındaki fazla malzemeyi temizlemek