heel lift


Description

elements that compensate for the asymmetry of the length of the lower limbs, relieving the load, e.g. in the case of heel spurs or increasing the shock absorption and stabilization of the foot

podpatěnka


Popis

prvky, které kompenzují asymetrii délky dolních končetin, odlehčují zátěž, např. v případě patních ostruh nebo zvyšují tlumení nárazů a stabilizaci chodidla.

ανύψωση φτέρνας


Περιγραφή

στοιχεία που αντισταθμίζουν την ασυμμετρία του μήκους των κάτω άκρων, εκτονώνοντας το φορτίο, π.χ. σε περίπτωση άκανθας φτέρνας ή αύξησης της απορρόφησης κραδασμών και της σταθεροποίησης του ποδιού

sollevamento del tallone


Descrizione

Elementi che compensano l'asimmetria della lunghezza degli arti inferiori, alleggerendo il carico, ad es. in caso di speroni calcaneari o aumentando l'assorbimento degli urti e la stabilizzazione del piede

podpiętki


Opis

elementy wyrównujące asymetrię długości kończyn dolnych, odciążające, np. w przypadku ostrogi piętowej lub zwiększające amortyzację i stabilizację stopy

salto alto


Descrição

elementos que compensam a assimetria do comprimento dos membros inferiores, aliviando a carga, por exemplo, no caso de esporões de calcanhar ou aumentando a absorção do choque e a estabilização do

ridicarea călcâiului


Descriere

Elemente care compensează asimetria lungimii membrelor inferioare, ușurând sarcina, de exemplu, în cazul tocurilor sau crescând absorbția șocurilor și stabilizarea piciorului

petni uložek


Opis

elements that compensate for the asymmetry of the length of the lower limbs, relieving the load, e.g. in the case of heel spurs or increasing the shock absorption and stabilization of the foot

alza de talón


Descripción

Elemento que compensa la asimetría de la longitud de las extremidades inferiores, aligerando la carga, por ejemplo, en caso de espolones en el talón o aumentando la absorción de impactos y la estabilización del pie.

topuk kaldırma


Açıklama

alt uzuvların uzunluğunun asimetrisini telafi eden, yükü hafifleten elemanlar, örn. topuk mahmuzları veya ayağın şok emilimini ve stabilizasyonunu artırması durumunda