heel girth measurement


Description

The girth measurement around the tip of of the back of the heel and in the middle of the curve of the foot (where the leg joints with the foot)

míra obvodu paty


Popis

Měření obvodu kolem zadní části paty a uprostřed oblouku chodidla (v místě, kde se noha spojuje s chodidlem).

μέτρηση περιμετρου φτερνας


Περιγραφή

Η μέτρηση της περιφέρειας γύρω από την άκρη του πίσω μέρους της φτέρνας και στη μέση της καμπύλης του ποδιού (όπου η γάμπα ενώνεται με το πόδι)

misurazione della circonferenza del tacco


Descrizione

La misura della circonferenza intorno alla punta della parte posteriore del tallone e al centro della curva del piede (dove la gamba si unisce al piede)

pomiar obwodu pięty


Opis

Pomiar obwodu wokół czubka tylnej części pięty i w środku zgięcia stopy (tam, gdzie noga łączy się ze stopą)

medição da circunferência do calcanhar


Descrição

A medida da circunferência ao redor da ponta da parte de trás do calcanhar e no meio da curva do (onde a perna se articula com o )

măsurarea circumferinței călcâiului


Descriere

Măsurarea circumferinței în jurul călcâiului și peste rist

merjenje obsega pete


Opis

The girth measurement around the tip of of the back of the heel and in the middle of the curve of the foot (where the leg joints with the foot)

perímetro de entrada


Descripción

Medida de la circunferencia que pasa por el extremo posterior del talón y el centro de la curva del pie (donde la pierna se une al pie).

topuk çevresi ölçümü


Açıklama

Topuğun arka ucunun etrafındaki ve ayağın eğrisinin ortasındaki (bacağın ayakla birleştiği yer) çevre ölçüsü