heat setting


Description

a term used in the textile industry to describe a thermal process usually taking place in either a steam atmosphere or a dry heat environment.

tepelné ustalování


Popis

Termín používaný pro označení tepelného procesu, který obvykle probíhá buď v parní atmosféře, nebo v suchém tepelném prostředí.

ρύθμιση θερμοκρασίας


Περιγραφή

ένας όρος που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας για να περιγράψει μια θερμική διαδικασία που συνήθως λαμβάνει χώρα είτε σε ατμόσφαιρα ατμού είτε σε περιβάλλον ξηρής θερμότητας.

impostazione del calore


Descrizione

Un termine usato nell'industria tessile per descrivere un processo termico che ha luogo in un ambienta con vapore o calore secco.

stabilizacja cieplna


Opis

termin stosowany w przemyśle tekstylnym i obuwniczym oznaczający proces utrwalania kształtu wyrobu za pomocą ciepła

regulação do calor


Descrição

um termo utilizado na indústria têxtil para descrever um processo térmico que geralmente ocorre quer numa atmosfera de vapor quer num ambiente de calor seco.

reglare a temperaturii


Descriere

Un termen utilizat în industria textilă pentru a descrie un proces termic care are loc, de obicei, fie într-o atmosferă de aburi, fie într-un mediu cu căldură uscată

nastavitev temperature


Opis

a term used in the textile industry to describe a thermal process usually taking place in either a steam atmosphere or a dry heat environment.

conformación por calor


Descripción

Proceso térmico que suele tener lugar en una atmósfera de vapor o en un entorno de calor seco.

isı ayarı


Açıklama

tekstil endüstrisinde genellikle buhar atmosferinde veya kuru ısı ortamında gerçekleşen bir termal işlemi tanımlamak için kullanılan bir terim.